U bent hier: Home / Thema / Internationaal / Andere organisaties

Andere organisaties


De Raad van Europese Gemeenten en Regio's (REGR)

De REGR is een niet-gouvernementele organisatie die in 1951 werd opgericht in Genève. Het is de grootste organisatie van lokale en regionale overheden in Europa. De REGR heeft als doel een verenigd Europa te promoten dat steunt op lokale en regionale autonomie en op democratie, dat informatie-uitwisseling op lokale en regionale niveaus bevordert, en dat samenwerkt met partners in de rest van de wereld. De REGR covert een grote waaier aan activiteiten zoals transport, regionaal beleid, milieu, gelijke kansen, governance.

CCRE-REGR
de Meeûssquare 1 -  B-1000 Brussel
Tel.: + 32 2 511 74 77     
Fax: + 32 511 09 49
WebsiteUnited Cities and Local Governments (UCLG – Verenigde steden en lokale overheden)

United Cities and Local Governements (UCLG) vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van lokale overheden op het wereldtoneel, ongeacht de omvang van de besturen waarop ze steunen. De organisatie is gevestigd in Barcelona en heeft de volgende missie: de eenvormige stem en verdediger zijn van de democratische lokale autonomie, promotie van haar waarden, doelstellingen en belangen, via samenwerking tussen lokale overheden en binnen de internationale gemeenschap.

Een gericht actieprogramma: UCLG heeft een gericht actieplan met als belangrijkste krachtlijnen:
- De plaats en invloed van lokale overheden en hun verenigingen in de wereldgovernance doen toenemen;
- UCLG uitwerken tot belangrijkste steun voor innoverende en doeltreffende lokale overheden, dicht bij hun burgers;
- UCLG doen uitgroeien tot een democratische en doeltreffende wereldwijde organisatie. De UCLG-leden vertegenwoordigen bijna de helft van de wereldbevolking.

UCLG is aanwezig in 140 van de 191 lidstaten van de VN. De UCLG-leden zijn zowel steden als verenigingen van lokale overheden die alle steden en lokale besturen van een land vertegenwoordigen.  Meer dan 1.000 steden in 95 landen zijn rechtstreeks aangesloten bij UCLG. 112 verenigingen van lokale overheden zijn UCLG-leden. Zij vertegenwoordigen daarmee bijna alle lokale overheden ter wereld.

Contactpersoon (Brussel Hoofdstedelijk Gewest) :

Frédéric Foubert
T 02/800 36 23
ffoubert@sprb.irisnet.be


United Cities and Local Governments (UCLG – Verenigde steden en lokale overheden)
Universeel Secretariaat
Carrer Avinyó, 15
08002 Barcelona (España)
Tel. + 34 933 428 750
Fax + 34 933 428 760
Website

 


Eurocities

Eurocities is een netwerk van grote Europese steden. Het groepeert vandaag de plaatselijke besturen van 140 steden in 30 Europese landen.
Het netwerk heeft als opdracht invloed uit te oefenen op de Europese instellingen en met hen samen te werken om antwoorden te vinden op de vraagstukken en problemen die het leven van alledag van de Europeanen bepalen.

Contact :

Geer De Roep
02/8003750
gderoep@gob.irisnet .be
Website

 


Metropolis

Metropolis is de wereldwijde vereniging van grootsteden. Ze heeft als ambitie een internationaal forum tot stand te brengen waar de grote steden overleg kunnen plegen over gemeenschappelijke problemen.
 

Contact :

Gérard Pierre
02/8003748    
pgerard@sprb.irisnet.be
http://www.metropolis.orgDe Benelux

De Benelux komt tussenbeide voor alles wat de interterritoriale samenwerking betreft.

Op 1 april 1991 trad het Beneluxverdrag over grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale besturen of overheden in werking. Met dit verdrag kunnen de lokale overheden over de intra-Beneluxgrenzen heen administratieve akkoorden sluiten en grensoverschrijdende overheidsorganismen of gemeenschappelijke organen vestigen. Vóór dit verdrag in voege trad, moesten grensbesturen zich beperken tot informele contacten of regelingen of tot privaatrechtelijke overeenkomsten.

Benelux-overeenkomst grensoverschrijdende samenwerking

Algemeen secretariaat van de Benelux
Regentschapstraat 39 te 1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 519 38 11

Fax: +32 (0)2 513 42 06
Website