U bent hier: Home / Thema / Fiscaliteit

Fiscaliteit

De gemeentebelasting vormt een van de belangrijkste bronnen voor financiering van de gemeenten.

Ze omvat:


De gemeenten beschikken in dit verband over een grondwettelijk gewaarborgde ruime fiscale autonomie. De gemeenten bepalen dus vrij alle samenstellende elementen van een belasting, weliswaar onder voorbehoud van controle door de voogdijoverheid en van bepaalde beperkingen die de wet uitdrukkelijk voorschrijft.

A) Gemeentelijk belastingreglement

In de praktijk oefent de gemeenteraad deze fiscale macht uit via het gemeentelijk belastingreglement dat verplicht de volgende indicaties moet bevatten:

- de belastingbasis (personen, feiten, goederen, situaties);
- het bedrag van de belasting en/of de berekeningswijze ervan;
- de belastingplichtigen;
- de vormgeving van de belasting;
- de wijze van inning van de belasting;
- de datum van inwerkingtreding en de termijn van heffing van het belastingreglement.

De gemeentebelastingen worden geïnd volgens de procedure die is voorzien in de Ordonnantie van 3 april 2014  betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen

B) Gemeentelijke retributies

Hierbij moet het concept gemeentelijke fiscaliteit worden onderscheiden van gemeentelijke retributies die worden geïnd als tegenprestatie voor diensten die de gemeente levert ten voordele van de belastingplichtige.

Dit onderscheid is vooral belangrijk voor het feit dat de inning van onbetaalde retributies uitsluitend kan worden uitgevoerd volgens de burgerlijke procedure.

Voor meer informatie:

- Een onlinemodule maakt het mogelijk de belastingreglementen van de 19 Brusselse gemeenten op te zoeken.

- Onroerende voorheffing in Brussel (VSGB)

- Aanvullende personenbelastingen (VSGB)

- Gemeentebelastingen en -retributies: de grondwettelijke grenzen (VSGB)

- Solidariteit in de gemeentelijke belastingreglementen (VSGB)

- Rendement van belastingen

Laatste wijziging: 28-06-2017 19:41