U bent hier: Home / Thema / Financiën / De Gemeenschappelijke Boekhoudcommissie

De Gemeenschappelijke Boekhoudcommissie

Op 19.07.2017 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de leden van de nieuwe Gemeenschappelijke Boekhoudcommissie aangesteld.

Opdracht

Deze nieuwe Commissie vormt de opvolger voor de Gewestelijke Commissie voor Gemeentelijke Comptabiliteit (GCGC) en de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor de OCMW's (CBNO).

Voor alle aangelegenheden die verband houden met boekhouding treedt ze op als adviseur van de minister bevoegd voor Plaatselijke Besturen. 

Daartoe is de commissie belast met het uitwerken en formuleren van adviezen over de subsidiëringsnormen op het vlak van boekhouding in het kader van de uitoefening van het toezicht.

In het kader van deze bevoegdheid voert de commissie elke expertiseopdracht uit die haar wordt toevertrouwd door de minister die het toezicht op de plaatselijke besturen uitoefent.

Samenstelling

Deze commissie is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenten en van de OCMW's. Namelijk:

  • 4 vertegenwoordigers van de gemeenten;
  • 4 vertegenwoordigers van de OCMW's;
  • 4 Experten met kennis van beide soorten boekhouding, met inbegrip van de voorzitter en de vicevoorzitter;
  • 5 leden van Brussel Plaatselijke Besturen;

De voorzitter en de vicevoorzitter behoren tot een verschillende taalrol. Ze worden aangeduid onder de experten.

 

Deze commissie zal samengesteld zijn uit:

  • Voorzitter: de heer Faska KHROUZ (FR);
  • Vicevoorzitter: mevrouw Liesbeth Vandenbergen (NL);
  • Experten: de heer W. Hontoir en de heer D. Degrendele;
  • Vertegenwoordigers van de gemeenten: de heer O. Meurice (plaatsvervanger: de heer G. Leenen), de heer P. Hanuise (plaatsvervanger: de heer B. De Vos), de heer M. Najeh (plaatsvervanger: de heer T. Bottu) en de heer M. Vandersmissen (plaatsvervanger: O. Loix);
  • Vertegenwoordigers van de OCMW's: mevrouw N. Peltyn, mevrouw N. Farnir (plaatsvervanger: de heer N. Lambremont), mevrouw N. André (plaatsvervanger: de heer J. Defrade) en de heer D. Rozen (plaatsvervanger: mevrouw I. Tock);
  • Leden van Brussel Plaatselijke Besturen: mevrouw A. Willocx, de heren Q. De Launois, W. Marcoen, P. Bracquene en G. Ost.

 

Wettelijke basis

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering tot oprichting van de Gewestelijke Commissie voor de nieuwe gemeentelijke boekhouding.

Technische nota's - Gemeenten en OCMW's

Technische nota betreffende de boeking van de deelnemingen in ETHIASCO.

Technische nota's - Gemeenten

Technische nota betreffende het nieuwe systeem van voorschotten betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.

Technische nota's - OCMW's

Technische fiche betreffende het personeel tewerkgesteld in het kader van het artikel 60§7.
Technische fiche betreffende het "maximum te factureren".
Technische fiche betreffende het harmonisering van enkele boekhoudkundige procedures.
Technische fiche PIIS.
Technische fiche betreffende de boeking van de bijdragen aan de RSZPPO.
Technische fiche betreffende de procedure i.v.m. de boeking van gebruikssubsidies.
Technische fiche betreffende het boeken van de maaltijdcheques.
Technische fiche betreffende de verrichtingen mbt de B.T.W..
Technische fiche ILA.
Technische fiche betreffende de "maatregel 500 euro".
Technische fiche 2013.

1 In artikel 8 van het besluit van 4 december 2008 wordt nog verwezen naar de Directie Toezicht op de OCMW's en het Bestuur Plaatselijke Besturen.