Financiering

De financiering van tekorten wordt verzekerd door de 19 gemeenten en door het Gewest.

Gewestelijke financiering van instellingen voor het beheer van het tijdelijke van erediensten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in de andere gewesten zijn dat de provincies) financiert:

•    het begrotingstekort van de orthodoxe kerkfabrieken en van de islamitische gemeenschappen.
In 2012 is het Gewest voor 84 000 euro tussenbeide gekomen in het tekort van de orthodoxe kerkfabrieken.
•    Het begrotingstekort van de 2 kathedraalfabrieken Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel.

Zoals de federale wetgeving voorschrijft, financiert het Gewest ook het tekort van instellingen voor vrijzinnige morele bijstand. Het gaat om twee instellingen: de Instelling voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de Franstalige Instelling voor vrijzinnige morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad.

Wettelijke basis :
-Keizerlijk Decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
-Wet van 5 april 1962 houdende erkenning van de wijzigingen aan het aartsbisdom Mechelen en van de oprichting van het bisdom Antwerpen
-Koninklijk besluit van 10 april 1995 tot uitvoering van de wet van 5 april 1962 houdende erkenning van de wijzigingen aan het aartsbisdom Mechelen en van de oprichting van het bisdom Antwerpen en van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten.
-Wet van 17 april 1985 tot erkenning van de besturen belast met beheer van de temporaliën van de orthodoxe eredienst
 

Gemeentelijke financiering van instellingen voor het beheer van het tijdelijke van erediensten


De 19 gemeenten financieren het eventuele begrotingstekort van de

•    katholieke kerkfabrieken
•    protestantse instellingen
•    anglicaanse instellingen
•    Israëlitische instellingen
 

Wettelijke basis :
- Keizerlijk Decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)