U bent hier: Home / Thema / Erediensten en vrijzinnigheid / Organisatie en financiering van de beheersinstellingen van de temporaliën van de eredienst. / Administratief toezicht op de temporaliën van de erediensten

Administratief toezicht op de temporaliën van de erediensten

Een bijzonder toezicht

De procedure die geldt voor toezicht op de beheersinstellingen voor erkende erediensten, verschilt gevoelig van deze die geldt voor de andere lokale overheden.
De wettelijke basis die deze activiteit omringt, is inderdaad veel ouder: het betreft vooral teksten die teruggaan tot het napoleontische tijdperk en de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën der erediensten en haar uitvoeringsbesluiten.
Sinds de splitsing van de provincie Brabant in 1995 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de uitoefening van de provinciale voogdij op de instellingen voor de temporaliën van de erediensten overgenomen.
Sinds 1 januari 2002 is het Gewest ook bevoegd voor de organisatie van dit toezicht en de organisatorische regels van de instellingen zélf.
Het toezicht op de georganiseerde vrijzinnigheid blijft daarentegen een federale bevoegdheid.


Wat houdt dit toezicht (voogdij) in?

Er bestaat een algemeen toezicht en een bijzonder specifiek toezicht (van goedkeuring).

Het toezicht slaat meestal op onroerende activiteiten, begrotingen, rekeningen en overheidsopdrachten die deze beheersorganen toewijzen voor deze openbare instellingen. De Voogdij geeft toestemming voor giften en legaten aan de kerkfabrieken en aan de instellingen van erkende erediensten (toestemming vereist bij overschrijding van het wettelijk vrijgestelde bedrag).

De begrotingen en hun rekeningen evenals andere handelingen door hun organen zijn onderworpen aan een speciaal goedkeuringstoezicht. Deze documenten vallen uiteen in twee grote afdelingen:

•    een gedeelte verbonden met de uitoefening van de eredienst zelf (aankoop van liturgische boeken, kaarsen enz.) waarover de toezichthoudende overheid zich niet mag uitspreken;
•    een gedeelte verbonden met de temporaliën van de eredienst (onderhoud en schoonmaak van de eredienstplaats).

In elk geval moet een advies worden gevraagd aan de representatieve overheid van de eredienst, behalve voor de islamitische eredienst.  Het advies van de gemeenteraad is vereist voor de erediensten waarvoor de gemeente het deficit van de lokale cultusgemeenschap financiert.

Wettelijke basis:
- Wet van 4 maart 1870 op de temporaliën der erediensten en haar uitvoeringsbesluiten. Deze regelt vooral de modaliteiten voor de overdracht van rekeningen en begrotingen aan de overheden.