U bent hier: Home / Thema / Erediensten en vrijzinnigheid / Geestelijken

Geestelijken

Geestelijken

Onder "geestelijke" wordt verstaan:

•    Aartsbisschoppen, bisschoppen, pastoors, vicarissen, kapelaans ...
•    Anglicaanse kapelaans
•    Metropolieten, aartsbisschoppen, bisschoppen, pastoors-oudsten, orthodoxe vicarissen
•    Dominees, pastors, ...
•    Opperrabbijnen, rabbijnen, ...
•    Secretaris-generaal van de moslimexecutieve in België, imams, ...


De bezoldigingen en de pensioenen

De Federale Staat (FOD Justitie) blijft bevoegd voor de bezoldigingen en pensioenen van de geestelijken en van de afgevaardigden van de georganiseerde vrijzinnigheid.


Gewestelijke huisvestingstoelagen voor de geestelijke

Deze bevoegdheid is een erfenis van de vroegere provincie Brabant. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financiert voortaan de huisvestingsvergoeding voor de geestelijken van volgende erediensten:

•    orthodoxen
•    islamitisch
•    voor de bisschop van Mechelen-Brussel


Gemeentelijke huisvestingstoelagen voor de geestelijke

De 19 gemeenten financieren de huisvestingsvergoeding voor de geestelijken van de volgende erediensten:

•    katholieken
•    protestanten
•    anglicanen
•    joodse