U bent hier: Home / Thema / Erediensten en vrijzinnigheid / Begraafplaatsen en lijkbezorging

Begraafplaatsen en lijkbezorging

De bevoegdheid voor begraafplaatsen en lijkbezorging werd op 1 januari 2002 geregionaliseerd.

De Gewesten werden dus bevoegd om decreten of ordonnanties aan te nemen die de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, aanpassen, aanvullen of vervangen.

Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, geldt de ordonnantie van 29 november 2018 (B.S. 27-12-2018).

Deze ordonnantie kent de gemeenten een aantal bevoegdheden toe op het vlak van begraafplaatsen en lijkbezorging.

De gemeentelijke tussenkomst is met name vereist voor bijvoorbeeld:

•    de vaststelling van overlijden en het opstellen van de overlijdensakte

•    de vergunningen voor begraving en crematie

•    de asbestemming van de overledene

•    de inbewaarneming van de laatste wilsbeschikking

•    de wijze van lijkbezorging

•    De oprichting van een begraafplaats/een crematorium

•    de orde- en rusthandhaving op de begraafplaatsen

•    de grafconcessie

•    het aanbrengen van graftekens

•    de waardige behandeling van doodgeboren foetussen

•    de begrafeniskosten voor  onbemiddelden

•    het behoud  van waardevolle grafmonumenten voor de plaatselijke geschiedenis

 Meer weten

Uitbreiding van de mogelijkheden bij overlijden (Brulocalis-document)