U bent hier: Home / Overheidsopdrachten - Statistieken : toepassing van artikel 165, § 2, van de wet van 17 juni 2016
U bent hier: Home / Overheidsopdrachten - Statistieken : toepassing van artikel 165, § 2, van de wet van 17 juni 2016

Overheidsopdrachten - Statistieken : toepassing van artikel 165, § 2, van de wet van 17 juni 2016

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister heeft op 19 januari 2021 in het Staatsblad een bericht gepubliceerd waarin men verzoekt aan alle Belgische aanbesteders om hen negen statistische gegevens over te maken op uiterlijk 15 maart 2021.  

De gevraagde informatie betreft overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten die gegund werden tijdens de boekjaren 2015 tot 2017, waarvan het geraamde individuele bedrag lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking met een uitzondering wat de overheidsopdrachten van beperkte waarde betreft.

Het voormelde bericht bevat nadere inlichtingen over de na te leven werkwijze wanneer gebruik werd gemaakt van een raamovereenkomst.

De inlichtingen moeten worden doorgestuurd naar de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Dienst Overheidsopdrachten, uitsluitend via de onderstaande webform toepassing: https://overheidsopdrachten.belgie.be

De Brusselse lokale aanbestedende overheden worden aangemoedigd om gevolg te geven aan deze vraag door de gevraagde cijfers voor zover mogelijk te communiceren.

Elke vraag inzake dit onderwerp moet geadresseerd worden aan de Dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister op volgend adres: 16_sec_cmp_coo@premier.fed.be.