U bent hier: Home / Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen...
U bent hier: Home / Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen...

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen...

Update van de ordonnantie van 4 april 2019

Deze ordonnantie heeft tot doel het wettelijk kader vast te leggen voor de deelname van publiekrechtelijke rechtspersonen die zijn opgericht op basis van de hoofdstukken XII en XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk tussen ziekenhuizen, met als doel het zorgaanbod te organiseren. In dit kader machtigt ze een openbaar ziekenhuis om deel te nemen aan een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid met privé-ziekenhuizen om het zorgaanbod te organiseren en te rationaliseren.