U bent hier: Home / Ordonnantie tot wijziging van artikel 79 en hoofdstuk XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
U bent hier: Home / Ordonnantie tot wijziging van artikel 79 en hoofdstuk XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Ordonnantie tot wijziging van artikel 79 en hoofdstuk XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Update van de organieke wet op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Een nieuwe wetgeving geeft openbare ziekenhuizen of ziekenhuizen met een overheidsparticipatie de kans zich te ontwikkelen en een optimale zorgkwaliteit voor alle patiënten in Brussel te waarborgen. Ze integreert nieuwe instrumenten om samenwerkingen tussen ziekenhuizen en fusies tussen openbare en private ziekenhuizen mogelijk te maken. De oprichting van een ziekenhuis-vzw wordt, onder strikte voorwaarden, mogelijk.

Deze ordonnantie organiseert de toezichtfunctie rond vier elementen:

  1. de vaststelling, wijziging en naleving van de statuten;
  2. de vaststelling, kostenbeheersing en controle op de goede uitvoering van de gedelegeerde sociale opdrachten;
  3. de controle op de wettigheid van de beslissingen;
  4.  de financiële controle van de openbare ziekenhuizen of ziekenhuizen met een overheidsparticipatie die verband houdt met de belangen van de gemeenten. Er wordt door de koepelvereniging een commissaris aangewezen die belast is met de uitoefening van het toezicht.