U bent hier: Home / Omzendbrief dd. 27 juli 2020 houdende de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2021 van de gemeenten
U bent hier: Home / Omzendbrief dd. 27 juli 2020 houdende de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2021 van de gemeenten

Omzendbrief dd. 27 juli 2020 houdende de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2021 van de gemeenten

Geachte Dames en Heren Secretarissen en Ontvangers van de Stad en de gemeenten van het BHG,

Wij hebben het genoegen u de omzendbrief dd. 27 juli 2020  die de instructies bevat inzake  de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2021 alsook de bijhorende bijlagen, over te maken.

Wij vestigen er tevens uw aandacht op dat inzake de elektronische overzending van de begroting , de overdracht van deze gegevens , via « combud », absoluut dient vooraf te gaan aan de indiening van de papieren versie van de begroting en de eventuele verzending ervan via het elektronische platform "Bosxchange”, zo niet zal de begroting geweigerd worden.  Dit geldt tevens voor de bijlagen B1 tot B6 die u elektronisch en in Excel-formaat via het generiek emailadres lokalefinancien@gob.brussels dient toe te zenden.

Bijlagen kunnen hier downloaden zijn :