U bent hier: Home / OCMW's | Vergaderingen op afstand

OCMW's | Vergaderingen op afstand

Een wijziging van de organieke wet betreffende de OCMW's maakt het mogelijk om de vergaderingen van de raad, het vast bureau en de bijzondere comités op afstand te houden

Op 12 november 2020 is de ordonnantie van 29 oktober 2020 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde vergaderingen op afstand van het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn en van de bijzondere comités mogelijk te maken bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Deze ordonnantie voorziet de mogelijkheid om virtuele vergaderingen te houden in het geval dat de raad, het vast bureau en de bijzondere comités niet zonder risico kunnen vergaderen, in een context van overmacht, zoals de context van de huidige gezondheidscrisis.

gearchiveerd onder: