U bent hier: Home / Nieuws / [Toezicht] Publicatie van de omzendbrief met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht
U bent hier: Home / Nieuws / [Toezicht] Publicatie van de omzendbrief met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht

[Toezicht] Publicatie van de omzendbrief met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht

De omzenbrief "hervorming van het administratief toezicht" wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2016.

Het is een omzendbrief betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet, en door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de Regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht

De tekst van de omzendbrief