U bent hier: Home / Nieuws / nieuwsberichten

nieuwsberichten

26 juni 2018
Artikel 234, § 3, eerste lid, van de NGW : aanpassing van het bedrag
Publicatie van BPB Focus #2: Het personeel van de Brusselse gemeenten
Boeiende Handicaps - Zaterdag 2 juni
De website over de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is online
Publicatie van BPB Focus # 1
[Lokaal personeel] Publicatie van de besluiten betreffende het gemeentepersoneel
[WIG OO] Uiteenzettingen en foto's van het colloquium
[Lokale financiën] Slides van de infosessie over de transitrekeningen
[Lokaal personeel] Publicatie van het besluit "CLIO"
[Subsidies] Vastleggen van de prioriteiten voor de driejarige ontwikkelingsdotatie 2016-2018
Foto's van het colloquium "lokale overheidsopdrachten & gender"
[Publicatie] Zoom op de gemeenten
Overlijden van de Heer Yves Cabuy, directeur
[Financiën] Begroting 2017 - Mededeling BPB aan de gemeenten
[Toezicht] Publicatie van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016
[Toezicht] Publicatie van de omzendbrief met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht
Een nieuwe directeur-generaal voor Brussel Plaatselijke Besturen
Hervorming toezicht vanaf 1 september
[Lokale financiën] Download de slides van de presentaties van 22.06 en 12.07
Omzendbrief bestemd voor de gemeenten inzake toeristische logies
[Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur] Projectoproep 2016 - deadline : 22/04
[Financiën] Reactie van BPB met betrekking tot de berekening van de verdeling van de ADG
[Lokale financiën] Impact van de beslissingen van de federale regering op de Brusselse gemeenten
[Overheidsopdrachten] Focus : het dagelijkse beheer
[Gelijke Kansen] Vademecum "Genderbudgeting"
[Mededeling van BPB] Gedeeltelijke regionalisering van de personenbelasting – Aanpassing van de gemeentelijke reglementen tot vastlegging van de opcentiemen op de personenbelasting
[OCMW] De ordonnantie betreffende de wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 is gepubliceerd in het BS
Het jaarverslag 2014 van BPB is verschenen !
[Lokale financiën] Omzendbrieven gemeentebegroting + beheersplan van 22 juli 2015
[Lokale financiën] Het verslag over de financiële toestand van de Brusselse gemeenten is beschikbaar