U bent hier: Home / Nieuws / [Lokaal personeel] Publicatie van het besluit "CLIO"

[Lokaal personeel] Publicatie van het besluit "CLIO"

Het Belgisch Staatsblad van 21/02/2017 pulbliceert het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toezending door de gemeenten van gegevens over het gemeentepersoneel en de lokale mandatarissen aan de toezichthoudende overheid

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgend op deze waarin het in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt.