U bent hier: Home / Nieuws / [Financiën] Reactie van BPB met betrekking tot de berekening van de verdeling van de ADG
U bent hier: Home / Nieuws / [Financiën] Reactie van BPB met betrekking tot de berekening van de verdeling van de ADG

[Financiën] Reactie van BPB met betrekking tot de berekening van de verdeling van de ADG

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft, via de pers, te kennen gegeven dat ze de berekening die de Gewestelijke Administratie maakt in het kader van de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten, wil aanvechten en dat ze de intentie heeft dit aan de Raad van State voor te leggen.

Brussel Plaatselijke Besturen wil er aan herinneren dat deze verdeling voortvloeit uit de strikte toepassing van ordonnantie van 21 december 1998.  De berekeningsmethode van het deel betreffende de bevolkingsdichtheid is vastgesteld in artikel 12 van de ordonnantie.  Dit artikel geeft meer bepaald aan dat de dotatie wordt verdeeld tussen de gemeenten waarvan het aantal inwoners per hectare groter is dan het gemiddelde van deze bevolkingscijfers voor alle gemeentes samen.  De berekening van het gewestelijke gemiddelde gebeurt dus wel degelijk rekening houdend met het gemiddelde van de resultaten die bekomen zijn gemeente per gemeente.