U bent hier: Home / Lokale Democratie / Burgerparticipatie en -informatie / Volksraadpleging

Volksraadpleging

De volksraadpleging biedt de bevolking de mogelijkheid om over een of meerdere kwesties te stemmen en haar keuze kenbaar te maken.
In tegenstelling tot een referendum gaat het hier slechts om een advies. De overheden blijven vrij om er al dan niet gevolg aan te geven.

Titel XV van de Nieuwe Gemeentewet organiseert de gemeentelijke volksraadpleging.

De gemeenteraad kan beslissen de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 117, 118, 119, 121, 122 en 135, § 2.

•    hetzij op eigen initiatief
•    hetzij op verzoek van de inwoners van de gemeente.

Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste:
- 20 % van de inwoners in gemeenten met minder dan 15.000 inwoners;
- 3.000 inwoners in gemeenten met minstens 15.000 inwoners en minder dan 30.000 inwoners;
- 10 % van de inwoners in gemeenten met minstens 30.000 inwoners (W. 13.5.1999, B.S. 1.7.1999).

Het verzoek is alleen ontvankelijk als het wordt ingediend door middel van een formulier afgegeven door de gemeente.
 

Wettelijke basis:

- Nieuwe Gemeentewet - Titel XV
- Huishoudelijk reglement van elke gemeenteraad