U bent hier: Home / Lokale Democratie / Burgerparticipatie en -informatie / Plaatselijke ombudsman

Plaatselijke ombudsman

Elke burger of rechtspersoon (onderneming, vereniging) die vindt dat een dienst van het gemeentebestuur (waaronder het gemeentelijk onderwijs), de politie of het OCMW niet heeft gehandeld conform zijn opdracht, kan contact opnemen met de betrokken dienst.
Als de antwoorden niet afdoend zijn, kan men in sommige gemeenten terecht bij een ombudsdienst.

De ombudsman ontvangt en behandelt de klachten van eenieder betreffende de handelingen en werking van het bestuur.

De ombudsman is een vertrouwenspersoon tot wie u zich kan wenden als u vindt dat een klacht die u bij een gemeentedienst hebt ingediend niet naar behoren werd behandeld.

De ombudsman werkt onafhankelijk en is onpartijdig. Hij kiest noch partij voor de burger, noch voor het gemeentebestuur, maar probeert de standpunten van de burger en van het betreffende bestuur te verenigen.
Indien nodig formuleert hij aanbevelingen aan de gemeentelijke overheid om de werking van het gemeentebestuur te verbeteren.

De gemeentelijke ombudsman is niet bevoegd voor het oplossen van problemen tussen particulieren of van sociale aard.
 
•    Gemeente Elsene
•    OCMW Elsene
•    Gemeente Koekelberg
•    Gemeente Schaerbeek