U bent hier: Home / Lokale Democratie / Burgerparticipatie en -informatie / Interpellatierecht

Interpellatierecht

Gemeenteraad

De Nieuwe Gemeentewet verleent de burgers een interpellatierecht van de gemeenteraad.
De interpellatie moet uitgaan van personen die ten minste 16 jaar oud zijn en in de gemeente wonen.

Voorwaarden

•    interpellatie ondertekend door 20 personen
•    onderwerp van gemeentelijk belang
•    mag geen uitsluitend privébelang hebben
•    moet in het Nederlands of het Frans gesteld zijn

De interpellatie betreffende een aangelegenheid die moet worden behandeld met gesloten deuren, die reeds op de agenda van de raad
staat, die reeds aan bod is gekomen in een interpellatie in de laatste drie maanden, die de mensenrechten met voeten treedt of racistisch of
xenofoob van aard is, is onontvankelijk.

Voor het overige wordt de ontvankelijkheidsprocedure van de interpellaties geregeld door de bepalingen van het huishoudelijk reglement betreffende de punten die op de agenda worden geplaatst door de leden van de raad die geen lid zijn van het college.
De raad zorgt voor de bekendmaking van de procedure van de interpellaties van de inwoners, inzonderheid door een publicatie ad hoc.

•    Anderlecht
•    Oudergem
•    Brussel
•    Etterbeek
•    Evere
•    Elsene
•    Schaarbeek
•    Ukkel

Wettelijke basis:

- Artikel 89 bis van de NGW
- Ordonnantie van 20/07/06 betreffende het interpellatierecht van de inwoners van een gemeente
- Huishoudelijk reglement van elke gemeenteraad