U bent hier: Home / Lokale Democratie

Democratie & plaatselijk bestuur

 “Het recht van burgers om deel te nemen aan het openbaar bestuur is een van de democratische beginselen die alle lidstaten van de Raad van Europa gemeen hebben en de lidstaten zijn ervan overtuigd dat dit recht op lokaal niveau op de meest rechtstreekse wijze kan worden uitgeoefend” (vrije vertaling van het Europees handvest inzake lokale autonomie)


De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de bekommernissen van de burger staat. Er wordt dikwijls meer belang gehecht aan de gemeentelijke politiek en het gemeentelijk bestuur dan aan de andere bestuursniveaus.

Als burger bestaat het eerste participatieniveau uit de stem die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgebracht.

De verkozen mandatarissen luisteren rechtstreeks naar de medeburgers. Daarnaast voeren de gemeenten een geheel van procedures in om de burgers te informeren en te raadplegen, zodat ze actief en op verantwoordelijke wijze kunnen deelnemen aan de plaatselijke democratie. Deze diverse tools zijn helaas nog te weinig gekend en worden dus weinig gebruikt.

De ‘plaatselijke democratie’ is tegelijk representatief en participatief.

•    Representatief omdat de burgers hun vertegenwoordigers verkiezen die de middelen moeten hebben om hun verantwoordelijkheden uit te oefenen en te beraadslagen.
•    Participatief omdat zij deelnemen aan het uitwerken van de politieke beslissingen door middel van raadplegingen, debatten enz. waarbij de verkozen vertegenwoordigers altijd het laatste woord krijgen.

Dankzij het principe van de ‘plaatselijke democratie’ kunnen de burgers dus de antwoorden beïnvloeden op de vragen die hen aanbelangen.

Op internationaal vlak organiseert de Raad van Europa ieder jaar in samenwerking met de plaatselijke besturen de week van de lokale democratie.
 

Meer lezen ...

Participative democracy in Europe (EN)

Participatieve methoden (Koning Boudewijnstichting)