U bent hier: Home / Inwerkingtreding van de ordonnantie tot wijziging van de OCMW-wet

Inwerkingtreding van de ordonnantie tot wijziging van de OCMW-wet

De ordonnantie van 14 maart 2019 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hervormt de OCMW-wet.

De belangrijkste doelstellingen van deze ordonnantie zijn de volgende: modernisering, vereenvoudiging van het toezicht, harmonisatie van de functies en het beheer van de OCMW’s met het oog op de versterking van de efficiëntie, de boekhouding en budgettaire discipline. De tekst voorziet in de vereenvoudiging van de administratief toezicht, de huidige regels en procedures op dit gebied. Het personeelsbeleid werd ook verduidelijkt.  De ordonnantie heeft ook tot doel de implementatie van de beginselen van behoorlijk bestuur op plaatselijk niveau te implementeren.

De ordonnantie treedt in werking op 1 juni 2019.