U bent hier: Home / Gewestelijk bestuur / Contacteer de diensten / Directie Investeringen

Directie Investeringen

Directie

Jean-Pierre Buelens  – tvs-gsw@gob.brussels

Contactpersoon

Christine Frère - tvs-gsw@gob.brussels - 02.800.32.92


Behandelde materies
  • Toekenning van subsidies voor investeringen van algemeen belang, in uitvoering van de ordonnantie van 16/7/1998 (bv. heraanleg van wegen, voetpaden, openbare parken,...)
  • Investeringen die bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid in de stad
  • Werken voor rationeel energiegebruik in woongebouwen of administratieve gebouwen die toebehoren aan de gemeenten en de OCMW's
  • Opvolging van de toestand van het rioleringsnetwerk
  • Gemeentelijke sportinfrastructuren
  • Rampen
     
Laatste wijziging: 20-12-2016 14:37