U bent hier: Home / Gewestelijk bestuur / Contacteer de diensten / Directie Gesubsidieerde Initiatieven

Directie Gesubsidieerde Initiatieven

Directie

Marleen Vandenbergen – mvandenbergen@gob.brussels

Contactpersoon

Nathalie De Meyer –  ndemeyer@sprb.brussels - 02.800.32.29
 

Behandelde materies

De subsidies met betrekking tot de tewerkstelling

 • subsidie betreffende de verplaatsingskosten van het personeel van de plaatselijke besturen;
 • subsidie betreffende de statutarisering van het personeel van de plaatselijke besturen;
 • tweetaligheidspremies; 
 • subsidie voor de loonsverhoging van het personeel van de plaatselijke besturen;
 • subsidie betreffende de beroepsinschakeling van jongeren afkomstig uit het deeltijds onderwijs.

De subsidies ter ondersteuning van kansarme doelgroepen

 • bijzondere subsidie ter ondersteuning van migranten, daklozen, zogenoemde "Roma" en reizigers;
 • een specifieke projectoproep voor acties die zich richten tot reizigers en zogenoemde "Roma";
 • de subsidie "pedagogische workshop".

De subsidies in verband met gelijke kansen en diversiteit 

 • subsidie voor de indienstneming van werkzoekenden afkomstig uit wijken waar de werkloosheidsgraad hoger is dan het gewestelijke gemiddelde;
 • subsidie voor de uitvoering van projecten inzake gelijke kansen.

De subsidies aan de vzw's:

 • Brulocalis (Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);
 • Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur;
 • Moslimexecutieve van België.

Coördinatie gelijke kansen bij de plaatselijke besturen

 • subsidies en projectoproepen;
 • begeleiding van de plaatselijke besturen;
 • acties op het terrein.