U bent hier: Home / Gewestelijk bestuur / Contacteer de diensten / Directie Algemene en Juridische Zaken

Directie Algemene en Juridische Zaken

Algemeen mailadres

bpb.juridisch@gob.brussels

Directie

Fabienne Bury - fbury@gob.brussels

Contactpersoon

bpb.juridisch@gob.brussels

Behandelde materies

1. Toezichtscontrole

Reglementen

 • Algemene politiereglementen en specifieke politiereglementen
 • Huishoudelijke reglementen van de gemeenteraad
 • Belasting- en retributiereglementen
 • Reglementen inzake overheidsopdrachten
 • Reglementen inzake begraafplaatsen en lijkbezorging

Beslissingen

 • Gemeentelijke mandatarissen
 • Bestuurlijke politiebevoegdheid van de burgemeester
 • Akten van de instellingen belast met het beheer van de erediensten, behalve begrotingen, rekeningen en overheidsopdrachten

Uitbesteding

 • Oprichting autonoom gemeentebedrijf, statuten, wijzigingen van de statuten
 • Oprichting van een gemeentelijke vzw of toetreding tot een dergelijke vzw, statuten, wijzigingen van de statuten
 • Publiek-private participatie
   

2. Binnenlandse zaken

 • Organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen
 • Benoeming van de burgemeesters en schepenen
 • Tuchtstraffen burgemeesters en schepenen
 • Lijst van de juryleden voor assisenzaken
 • Adviezen bij geschillen tussen een OCMW en de federale staat, ten behoeve van de Raad van State
 • Schenkingen en legaten aan het Rode Kruis
 • Erkenning van de instellingen belast met het beheer van de erediensten
 • Lijkbezorging en begraafplaatsen
   

3. Varia

 • Gebruik van talen in bestuurszaken
 • Bekendmaking van de gemeentelijke reglementen
 • Cultuurpact
   

4. Organisatie

 • Wetgeving inzake het toezicht op de plaatselijke besturen
 • Wetgeving houdende organisatie van de plaatselijke besturen
 • Wetgeving betreffende de lijkbezorging en begraafplaatsen
Laatste wijziging: 02-04-2021 15:18