U bent hier: Home / Gemeenten | Jury bij het Hof van Assisen

Gemeenten | Jury bij het Hof van Assisen

Er is een nieuwe omzendbrief voor de Lijst der gezworenen.

De omzendbrief geeft aan hoe de lijst wordt opgemaakt met mogelijke kandidaten om in een jury bij het Hof van Assisen te zetelen voor de jaren 2022 tot 2026.

Het is belangrijk dat de gemeenten de instructies i.v.m. de datums en de verzending van de lijsten volgen.