U bent hier: Home / Gemeentelijke fiscaliteit

Gemeentelijke fiscaliteit

De opschorting van de verval- en beroepstermijnen wordt verlengd (tot 15 mei 2020)

De gezondheidssituatie die de opschorting van de termijnen verantwoordde, is nog steeds dezelfde  en het is nog onzeker hoe die zal evolueren.

De termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (gewijzigd op 16 april 2020)  betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroeps termijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, worden verlengd, meer bepaald tot 15 mei 2020.

Met betrekking tot gemeentebelastingen, worden de betalingstermijn voorzien in artikel 4, § 6, van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen geviseerd, evenals de termijn voor bezwaren bij het College bedoeld in artikel 9, § 1, van dezelfde ordonnantie.

gearchiveerd onder: