U bent hier: Home / Publicatie van BPB Focus #2: Het personeel van de Brusselse gemeenten

Publicatie van BPB Focus #2: Het personeel van de Brusselse gemeenten

“ Focus “ is het informatiekanaal van BPL, dat onderwerpen van algemeen belang behandelt aangaande de lokale besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sommige onderwerpen betreffen referentiedomeinen en zullen dus regelmatig worden herwerkt , zoals het eerste nummer betreffende de lokale financiën. Andere uitgaven zullen meer gericht zijn op de analyse van meer globale thema’s.

Focus 2 bevat de cijfergegevens betreffende het personeel en de personeelsuitgaven van de Brusselse gemeenten. Het is de bedoeling “ een beeld te schetsen” van de Brusselse gemeentelijke ambtenarij in haar geheel, de voornaamste tendensen te schetsen en de bijzondere kenmerken en gelijkenissen van de gemeentebesturen te beklemtonen. De  ontwikkeling van kennis en analyse moet de gemeenten een beter bestuur toelaten.

Deze is vanaf heden beschikbaar online.

Het personeel van de Brusselse gemeenten