U bent hier: Home / e-Loket

Elektronisch loket

BPB formulieren online

 

Projectoproepen

 

Subsidie voor de uitvoering van projecten inzake gelijke kansen

Dit jaar wil de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen de nadruk leggen op de strijd tegen genderstereotypes bij jongeren (0-18 jaar) vanuit een optiek van gelijke kansen tussen meisjes en jongens, de strijd tegen onbewust of direct seksisme, het bevorderen van wederzijdse instemming, ... 

Het betreft een oproep naar de gemeenten om op of buiten scholen activiteiten te organiseren voor jongeren onder de 18 (vanaf de crèche tot en met de middelbare school, maar ook jongerenactiviteiten bij de jeugddiensten in culturele centra, jeugdhuizen, ...).

Er is voorzien in een budget van 150 000 euro.

We staan ons toe erop te blijven hameren dat projecten die buiten het thema van de oproep vallen, zullen automatisch worden geweigerd.

De projectvoorstellen voor het lopende jaar moeten ten laatste op 1 april 2022 om 17.00 uur ingediend worden door middel van het bijgevoegde formulier (bijlage 1), naar behoren ingevuld en vergezeld van de vereiste bijlagen. De dossiers mogen enkel via e-mail opgestuurd worden, naar het adres plaatselijke-besturen@gob.brussels. 

Oproep

Bijlage 1 (formulier) 

Bijlage 3 (boordtabel)

 

Gemeentelijke buurtsportinfrastructuren : projectoproep 2022 (termijn 31 mei 2022)

 

Diverse documenten

 

  • BGHGT  (besluit van 25 juni 2020 - periode 2020-2022 - bevolkingsgroei) : verslagmodel 
     
  • Subsidie zachte mobiliteit 2018 : Vragenlijst

 

  • Subsidie voor de professionele inschakeling van jongeren uit het duaal leren :

- Activiteitenverslag

- Vragenlijst voor de stagiair(e)

 

  • Sportinfrastructuren:

- BuurtsportinfrastructuurCheck-list voor de introductie van de Eindafrekening : Word of Pdf

 

  • Investeringssubsidies 

Formulieren : 

- Driejarig Investeringsprogramma - Samenvattende lijst  / Formulier A 
- Driejarig Investeringsprogramma - Project / Formulier B 
- REG - PrinciepsAkkoord voor de Toekenning van een Subsidie / Formulier C
- REG - Toekenning van de Subsidie / Formulier D
- REG - Eindafrekening / Formulier E
 

Checklists : 

Voor werken:

Aanvraag om principiële instemming voor de toekenning van subsidie
Aanvraag om toekenning van subsidie
Voorschotaanvraag
Eindafrekeningsaanvraag

Voor studies:
Aanvraag om toekenning van subsidie
Eindafrekeningsaanvraag

Voor verwervingen:
Aanvraag om toekenning van subsidie
Eindafrekeningsaanvraag

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging: 03-03-2022 11:23