e-Loket
U bent hier: Home / e-Loket / Subsidie voor de professionele inschakeling van jongeren uit het duaal leren - Vragenlijst voor de evaluatie
U bent hier: Home / e-Loket / Subsidie voor de professionele inschakeling van jongeren uit het duaal leren - Vragenlijst voor de evaluatie

Subsidie voor de professionele inschakeling van jongeren uit het duaal leren - Vragenlijst voor de evaluatie

Overeenkomstig artikel 9 van het besluit van 25 juni 2020 is de directie Gesubsidieerde Initiatieven bij Brussel Plaatselijke Besturen de aangewezen administratieve dienst die moet letten op een zorgvuldig beheer van de bij dit besluit toegekende kredieten en die het project voor het schooljaar 2020 - 2021 moet evalueren.

Op basis van deze subsidie-evaluatie zal de directie m.b.t. de voortgang van de genomen initiatieven en gevoerde projecten alsook over de verkregen resultaten verslag kunnen uitbrengen bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De  vragenlijst voor de evaluatie, een instrument dat het bestuur gebruikt in het kader van deze evaluatieopdracht, is een van de verantwoordingsstukken die voorgelegd moeten worden opdat de subsidie kan worden uitbetaald. Het moet daarom uiterlijk tegen 15 oktober 2021 klaar zijn.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

IMPLEMENTERING VAN HET DISPOSITIEF
ACTIES EN RESULTATEN Doelstelling 1: De inschakeling van laaggeschoolde jongeren in het arbeidsmilieu bevorderen.
Operationele doelstelling 1.1: De praktische opleiding van de stagiair(e)s bij de gemeentediensten verzekeren
Operationele doelstelling 1.2: Beoordeel de kwaliteit van de praktijkstage
Resultaten:
Attitude van de stagiair(e) ten aanzien van het werk (In te vullen door de mentor)
Wat zijn de relationele vaardigheden en de capaciteit om in team te werken van uw stagiair(e)?  
Wat is de zelfstandigheidsgraad en in welke mate heeft de stagiair(e) zin voor initiatief ?  
Wat is de kwaliteit van het werk van de stagiair(e)?  
Hoe effectief is de stagiair(e)?  
Hoe zou u zijn schriftelijke communicatie beoordelen?  
En zijn/haar mondelinge communicatie?  
Beschrijf de werkrelatie tussen de mentor en de jongere:  
CONCLUSIE
Wat is uw tevredenheidsgraad ten opzichte van het dispositief?