U bent hier: Home / e-Loket

Elektronisch loket

BPB formulieren online

 

Studie van de pensioenkosten


Sinds meerdere jaren neemt de pensioenlast toe en deze zal de komende jaren blijven stijgen. De wijzigingen aangebracht door de wet van 30 maart 2018 zullen ook een niet te verwaarlozen impact hebben op de plaatselijke financiën. Een goed humanresourcesmanagement moet rekening houden met deze elementen, onder meer bij de bepaling van een benoemingsbeleid dat op middellange en lange termijn leefbaar is.

Om de lokale autoriteiten te helpen zich beter te oriënteren heeft de GOB - Brussel Plaatselijke Besturen een studie over de pensioenen van de plaatselijke besturen toevertrouwd aan Reacfin SA, gevestigd in Louvain-la-Neuve en geleid door een van de leden van de Academische Raad van Pensioenen.

Deze studie heeft als doel een simuleringstool voor pensioenkosten te ontwikkelen op basis van bepaalde hypotheses en de voorbije acties van elk plaatselijk bestuur. We verzoeken u dan ook de volgende vragen te beantwoorden: link naar de studie.

 

Projectoproepen

 

Acties op het vlak van eenoudergezinnen

 

Herfinancieringsfonds

De Regering heeft beslist om alle Brusselse gemeenten opnieuw de mogelijkheid te bieden een beroep te doen op het BGHGT voor een totaalbedrag van 60 miljoen euro om de investeringen te financieren die ze gedurende de periode 2020-2022 zullen doen in het kader van de bevolkingsgroei. De verdeling van het budget van 60 miljoen euro zal gebeuren op basis van het aandeel van elke gemeente in de algemene dotatie aan de gemeenten (besluit van 25 juni 2020).

Meer informatie is te vinden in de projectoproep.

 

Diverse documenten

 

 

  • Subsidie voor de professionele inschakeling van jongeren uit het duaal leren :

- Activiteitenverslag

- Vragenlijst voor de stagiair(e)

 

  • Sportinfrastructuren:

- BuurtsportinfrastructuurCheck-list voor de introductie van de Eindafrekening : Word of Pdf

 

  • Investeringssubsidies 

Formulieren : 

- Driejarig Investeringsprogramma - Samenvattende lijst  / Formulier A 
- Driejarig Investeringsprogramma - Project / Formulier B 
- REG - PrinciepsAkkoord voor de Toekenning van een Subsidie / Formulier C
- REG - Toekenning van de Subsidie / Formulier D
- REG - Eindafrekening / Formulier E
 

Checklists : 

Voor werken:

Aanvraag om principiële instemming voor de toekenning van subsidie
Aanvraag om toekenning van subsidie
Voorschotaanvraag
Eindafrekeningsaanvraag

Voor studies:
Aanvraag om toekenning van subsidie
Eindafrekeningsaanvraag

Voor verwervingen:
Aanvraag om toekenning van subsidie
Eindafrekeningsaanvraag

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging: 17-12-2020 09:26