U bent hier: Home / e-Loket

Elektronisch loket

BPB formulieren online

 !!! Ten behoeve van de gemeenten !!!

 

LOKAAL PERSONEEL

Verdeling van het personeel in de verschillende categorieën - te vullen uiterlijk 30/11/2018

SUBSIDIES 2018

 

* GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTUCTUREN 

Projectoproep Driejarige periode 2018-2020 Deadline : 28 februari 2019 - Formulier : Irisbox link 

* CDO 2019-2020
- Oproep tot kandidaatstelling 2019-2020
- E-formulier 2019-2020 : deadline : 29/04/2019

 

Investeringssubsidies 

 

Formulieren : 

- Driejarig Investeringsprogramma - Samenvattende lijst  / Formulier A 
- Driejarig Investeringsprogramma - Project / Formulier B 
- REG - PrinciepsAkkoord voor de Toekenning van een Subsidie / Formulier C
- REG - Toekenning van de Subsidie / Formulier D
- REG - Eindafrekening / Formulier E

 

 

Checklists : 

Voor werken:

Aanvraag om principiële instemming voor de toekenning van subsidie
Aanvraag om toekenning van subsidie
Voorschotaanvraag
Eindafrekeningsaanvraag

Voor studies:
Aanvraag om toekenning van subsidie
Eindafrekeningsaanvraag

Voor verwervingen:
Aanvraag om toekenning van subsidie
Eindafrekeningsaanvraag

 

 

ANDERE SUBSIDIES 

* Gelijke Kansen & diversiteit
- Projectoproep Gelijke kansen en diversiteit 2017 - deadline : 24/03/2017 - AFGESLOTEN

SUBSIDIES 2014-2016

* Professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen

- Projectoproep Professionele Inschakeling 2016-2017 
- Online formulier
Deadline : 11/07/2016

* Subsidie "Steun aan diversiteit in de lokale ambtenarij"
- Formulier 2015 (.xls)

* Gelijke Kansen & diversiteit
- Projectoproep Gelijke kansen en diversiteit 2015-2016 - deadline : 08/06/2015

 

 

 

Laatste wijziging: 22-03-2019 15:17