U bent hier: Home / Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik

Het gebruik van de informatie op deze website is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd op voorwaarde dat het bestuur Plaatselijke Besturen wordt vermeld en dat de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden nageleefd worden.
 
U kunt de website www.plaatselijkebesturen.irisnet.be raadplegen op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden aanvaardt die op de pagina 'gebruiksvoorwaarden' worden vermeld. Door de website http://plaatselijke-besturen.brussels te raadplegen, stemt u in met deze voorwaarden.

Informatie

Het bestuur Plaatselijke Besturen zorgt ervoor dat de informatie op deze website zo correct en zo up-to-date mogelijk is. Het bestuur kan evenwel niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten die erop zouden voorkomen.
 
Voor de officiële versie van de op deze website vermelde wetgeving kan u terecht bij het Belgisch Staatsblad. De wetteksten opgenomen op deze website gelden slechts als officieuze versie, eventueel gecoördineerd voor het gebruiksgemak.
 
De inhoud van deze website is louter informatief en is op geen enkele manier bindend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruiken van de informatie op deze website. Bijgevolg valt elk gebruik van de informatie op deze website onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Technische problemen en fouten

Het bestuur Plaatselijke Besturen probeert een maximale en continue toegankelijkheid van deze website te waarborgen. Deze kan evenwel getroffen worden door technische problemen. Het bestuur Plaatselijke Besturen verwerpt dan ook alle verantwoordelijkheid in het geval de website niet toegankelijk is, hoelang dit ook duurt.
 
Indien u fouten opmerkt, kan u deze melden aan het bestuur via het e-mailadres plaatselijke-besturen@gob.brussels.

Links en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatie aangeboden. Het bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. Het bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of in andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de site verwijst.
 
Indien u hyperlinks wilt creëren vanaf uw eigen website naar de site www.plaatselijkebesturen.irisnet.be vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster die u zo snel mogelijk over de toelaatbaarheid zal informeren.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
 
Het bestuur Plaatselijke Besturen van de Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de website www.plaatselijkebesturen.irisnet.be en al zijn inhoud.

Bescherming van de persoonsgegevens

De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van het bestuur Plaatselijke Besturen en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.
 
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u het contactformulier in te vullen.