U bent hier: Home / Het BPB loket is gesloten: hoe je je documenten overbrengt?

Het BPB loket is gesloten: hoe je je documenten overbrengt?

Tot nader order mogen koeriers zich niet meer naar het BPB-loket begeven. Raadpleeg de maatregelen die BPB heeft genomen met betrekking tot verzenden van documenten onderworpen aan het administratief toezicht

Gezien de uitzonderlijke gezondheidscrisis in verband met Covid-19 die België momenteel doormaakt en de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus onder de bevolking en de GOB te beperken, heeft Brussel Plaatselijke Besturen alternatieven voor de opening van het loket in het leven geroepen.

  1. BosXchange

BosXchange is een platform dat door het CIBG is ontwikkeld om de uitwisseling van documenten en de ondertekening van akten mogelijk te maken. Documenten die onderworpen zijn aan het administratief toezicht, worden daar neergelegd en vervolgens ondertekend door de bevoegde personen met hun Eid-kaart. Daarbij geeft de beheerder van het platform een ontvangstbevestiging af en certificeert het moment van ontvangst.


Het merendeel van de lokale overheden heeft al een omgeving in BosXchange. De lijst van deze lokale overheden is bijgevoegd als bijlage. Aan degenen die al over deze omgeving beschikken, wordt aangedrongen hun documenten en bijlagen niet op een andere manier te bezorgen. Anders behoudt BPB zich het recht voor om geen ontvangst te accepteren.

  1. Verzendingen per mail

Verzendingen per mail van aktes onderworpen aan het administratief toezicht zullen tijdelijk worden toegestaan voor de weinige lokale overheden die nog geen omgeving hebben in BosXchange. Met het oog op de rechtszekerheid zal een tijdelijke wijziging van het regelgevingskader aan de Regering worden voorgesteld. Bepaalde regels zullen echter moeten worden gerespecteerd:

  • de zendingen worden uitsluitend naar de volgende adressen verstuurd: pouvoirs-locaux@sprb.brussels of plaatselijke-besturen@gob.brussels. Er wordt automatisch een ontvangstbevestiging afgegeven. De ontvangstbevestiging vormt dus geen kwaliteitscontrole van de verzending. Eventuele ontbrekende onderdelen zullen achteraf worden gevorderd;
  • per akte zal een aparte e-mail worden verstuurd;
  • het onderwerp van het e-mailbericht wordt altijd voorafgegaan door de unieke identificatiecode van de beslissing. Ter herinnering: de identificatiecode begint met de code van de instelling in drie cijfers, vermeldt de datum van het besluit, het orgaan en het nummer van de orde van de dag;
  • het afschrift van de akte wordt ondertekend door de bevoegde personen, de burgemeester, de schepen, de voorzitter van de Raad, enz. en de secretaris door middel van hun identiteitskaart (handleiding);
  • in de tekst van het bericht worden alle bijgevoegde documenten opgesomd.

Bovendien wordt elke lokale overheid uitgenodigd om een e-mailadres mee te delen dat BPB kan gebruiken voor haar contacten met hen. U zult in de huidige context begrijpen dat deze mededeling van het grootste belang is.

  1. Bpost

Zolang de post haar diensten verleent zal BPB de briefwisselingen ontvangen.

gearchiveerd onder: