U bent hier: Home / Bestuur : driejaarlijks monitoringsrapport bestemd voor de Europese Commissie – uitstel van de overbrengingsdatum
U bent hier: Home / Bestuur : driejaarlijks monitoringsrapport bestemd voor de Europese Commissie – uitstel van de overbrengingsdatum

Bestuur : driejaarlijks monitoringsrapport bestemd voor de Europese Commissie – uitstel van de overbrengingsdatum

Op 14 januari 2020 heeft de FOD Kanselarij van de Eerste Minister aan de autoriteiten van de Gewesten en de Gemeenschappen bevestigd dat de Europese Commissie heeft besloten om de overbrengingsdatum van het driejaarlijks monitoringsrapport, waarvan sprake in artikel 163, § 3, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, een jaar uit te stellen. 

Deze beslissing heeft als gevolg eveneens de toepassing van artikels 163, § 5, en 165, § 2, van dezelfde wet, oorspronkelijk in 2020 voorzien, een jaar uit te stellen.

Alle aanbesteders, met name de Brusselse plaatselijke besturen, zullen dus de statistische inlichtingen waarvan sprake in artikel 165, § 2, van de voormelde wet, aan het in artikel 163, § 2, van deze wet bedoelde aanspreekpunt moeten bezorgen tegen ten laatste 15 maart 2021 (i.p.v. 15 maart 2020).


Marie-Pascale Fantuzzi

Contact : oo@gob.brussels