De actoren
U bent hier: Home / De actoren / De instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten
U bent hier: Home / De actoren / De instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten

De instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten

Definitie

De instellingen voor het beheer van het tijdelijke (d.w.z. goederen) van erediensten zijn
•    publiekrechtelijke rechtspersonen (kerkfabrieken, bestuursraden...)
•    die instaan voor het beheer van de materiële en financiële aspecten die de uitoefening van de eredienst mogelijk maken, met uitsluiting van elke tussenkomst in de manier waarop de eredienst wordt beleden of in de manier waarop zijn bedienaars worden benoemd (onderhoud van gebouwen die voor de eredienst zijn bestemd, voorzien in de nodige infrastructuur…).
Deze instellingen zijn gelijkgesteld met ondergeschikte besturen.
 

172 instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

•    106 katholieke kerkfabrieken;
•    19 orthodoxe kerkfabrieken;
•    1 katholieke kathedraalfabriek;
•    13 protestantse bestuursraden;
•    1 anglicaanse bestuursraad;
•    9 Israëlitische bestuursraden;
•    21 islamitische gemeenschappen;
•    2 instellingen voor vrijzinnige morele bijstand.

 

Gewestelijke financiëring van 41 instellingen
  •  1 katholieke kathedraalfabriek;
  • 19 orthodoxe kerkfabrieken;
  • 21 islamitische gemeenschappen;

Bestuursorganen

Er is een aparte pagina gewijd aan de bestuursorganen van deze instellingen voor het beheer van het tijdelijke der erediensten.