U bent hier: Home / De actoren / De verenigingen Hoofdstuk XII

De verenigingen Hoofdstuk XII

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn biedt OCMW’s de mogelijkheid om een vereniging tot stand te brengen met één of meer andere OCMW’s, met andere openbare besturen en/of met rechtspersonen zonder winstoogmerk voor het uitvoeren van één of meer taken die diezelfde wet aan de OCMW’s toewijst. Het gaat om verenigingen “Hoofdstuk XII”, onder verwijzing naar het betrokken hoofdstuk van de wet.

Deze verenigingen bieden een omkaderingsstructuur voor partnerschappen tussen OCMW’s en andere openbare besturen en/of publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen. Dergelijke partnerschappen kunnen zorgen voor de nodige inbreng van financiële middelen en knowhow voor specifieke taken die aan de OCMW’s zijn toevertrouwd. Het nut van deze bijzondere verenigingsvorm schuilt vooral in een soepeler beheer van de openbare dienst. De vereniging kan de vorm aannemen van een naamloze vennootschap, een VZW, enz. Het spreekt vanzelf dat de regels die op een dergelijke vereniging van toepassing zijn, afhankelijk zijn van de gekozen rechtsvorm (statutaire bepalingen die al dan niet afwijken van het gemene recht of van de wet op de VZW’s, enz.).

Deze entiteiten leggen zich toe op uiteenlopende taken: schoolmaaltijden, beheer van ziekenhuizen, opwaardering van bepaalde wijken…

Dit zijn enkele bestaande verenigingen “Hoofdstuk XII” in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest::