U bent hier: Home / De actoren / De OCMW's / Definitie van een OCMW

Definitie van een OCMWDe Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) hebben als opdracht alle mensen een menswaardig bestaan te waarborgen. Ze doen dit door een brede waaier aan sociale steunmaatregelen voor te stellen waarop behoeftige burgers uit hun gemeente onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken. Steunaanvragen worden door een maatschappelijk werker onderzocht en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW neemt hierover een beslissing.

Steun voor menselijke waardigheid
Elke Belgische gemeente heeft een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Het OCMW biedt maatschappelijke dienstverlening aan personen die niet meer over voldoende middelen beschikken om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Met menselijke waardigheid bedoelen we dat de personen zich op zijn minst kunnen voeden, kleden, huisvesten, verzorgen en toegang hebben tot gezondheidszorg.
Is dit niet het geval dan kan het OCMW steun toekennen. De maatschappelijke steun is enkel bestemd voor personen die niet meer kunnen terugvallen op andere tussenkomsten van de sociale zekerheid. Het OCMW garandeert elke burger het recht op een bestaansminimum (onder bepaalde voorwaarden). De steun moet op een objectieve en gelijke manier worden toegekend aan iedere behoeftige burger die in de gemeente waarvan het OCMW afhangt woont, ongeacht de ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen en met respect voor de privacy.
 
De maatschappelijk dienstverlening van het OCMW
De OCMW-steun kan verschillende vormen aannemen, naargelang het OCMW. Neem daarom contact op met het OCMW van uw gemeente om te weten welke steun het aanbiedt.
 
  • financiële hulp: bijv. leefloon, voorschotten, premies, tussenkomsten voor energiefacturen, enz.
  • hulp in natura: bijv. maaltijden, kleding, openbaar vervoer, enz.
  • medisch gerelateerde hulp: bijv. tussenkomst in medische en farmaceutische kosten, dringende medische hulp
  • socio-professionele hulp:  bijv. hulp bij het zoeken van een opleiding of job, sociale winkel, enz.
  • familiale hulp: bijv. gezinshulp, opvangtehuis, kindertehuis, huishoudhulp, enz.
  • juridische bijstand: bijv. schuldbemiddeling, enz.
Om steun te krijgen moet u een aanvraag indienen. Een maatschappelijk werker onderzoekt uw steunaanvraag en dient op basis van dit sociaal onderzoek een rapport in bij het 'Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst'. Het OCMW neemt een beslissing over uw aanvraag en brengt u hiervan op de hoogte. Indien u niet akkoord gaat met de beslissing kunt u deze aanvechten bij de arbeidsrechtbank.
 
De meeste OCMW's baten rusthuizen uit voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en rust- en verzorgingstehuizen voor zorgbehoevende bejaarden en mensen die hulp nodig hebben bij hun algemene dagelijkse levensbehoeften.