U bent hier: Home / De actoren / De intercommunales / Vivaqua

Vivaqua

Vivaqua, dat werd opgericht als Brusselse Intercommunale Watermaatschappij in 1891, behoort tot de belangrijkste drinkwaterproducenten in België. Haar activiteiten omvatten de volledige watercyclus.
Taken

Vivaqua is een intercommunale met de volgende taken:

  • de kwaliteit en de continuïteit van de drinkwatervoorziening waarborgen
  • een efficiënte dienstverlening bieden en de klanttevredenheid garanderen
  • beantwoorden aan de vereisten van "integrale kwaliteitszorg"

Vivaqua werd opgericht in 1891 onder de naam "Brusselse Intercommunale Watermaatschappij" (BIWM), maar werd omgedoopt in september 2006. In januari 2018 neemt ze Hydrobru over, waardoor ze een integrale operator wordt, die het water rechtstreeks bij de Brusselse huishoudens brengt.

Op  haar website legt Vivaqua de opdrachten uit.

Activiteiten en diensten

De activiteiten van Vivaqua omvatten de volledige watercyclus. Het bedrijf is actief in de drie gewesten en bestudeert, vestigt, exploiteert en ontwikkelt installaties voor de winning, de sanering, de behandeling, de aanvoer, de opslag en de distributie van water.

In het Brussels Gewest:

  • is Vivaqua na de overname van Hydrobru in januari 2018 meer bepaald verantwoordelijk voor het geheel van de administratieve, technische en handelsactiviteiten in verband met de waterverdeling en het beheer van het rioolstelsel.
  • staat Vivaqua voor rekening van Hydrobru in voor de administratieve, technische en commerciële activiteiten op het vlak van waterdistributie en het beheer van de rioleringsnetten
  • exploiteert Vivaqua het waterzuiveringsstation "Zuid" op de grens van de gemeenten Vorst en Anderlecht
  • beschikt Vivaqua in Ukkel over een laboratorium waarmee ze aan de overheid, de klanten en het publiek kan garanderen dat het geproduceerde en verdeelde water volledig conform de wettelijke normen is
Instanties die in deze intercommunale vertegenwoordigd zijn

Als transregionale intercommunale verenigt Vivaqua de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naast 4 Waalse gemeenten. Na de overname van Hydrobru op 1 januari 2018 zijn 15 Vlaamse gemeenten uit de intercommunale gestapt.

Ze heeft het statuut van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA).

De samenstelling van de Raad van Bestuur van Vivaqua vindt u op de website van Vivaqua.

In de praktijk:

Een bezoekje brengen aan een waterwinningsstation? Dat kan. Kijk op de website van Vivaqua om een bezoek te plannen aan een Vivaqua-site.

Vivaqua
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 518 81 11
Fax: +32 (0)2 518 83 06
E-mail: info@vivaqua.be
Web: www.vivaqua.be

Het water dat door Vivaqua wordt geproduceerd, is hoofdzakelijk afkomstig uit Wallonië, maar ook uit waterwinningen in het Zoniënwoud en het Terkamerenbos.

(Bron: Vivaqua, website)