U bent hier: Home / De actoren / De intercommunales / Sibelga

Sibelga

De intercommunale Sibelga is de enige distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarmee bekleedt Sibelga een sleutelpositie op de vrijgemaakte energiemarkt.
Taken

Met haar activiteiten bestrijkt Sibelga alle distributienetten, tot en met de meters. Haar klanten zijn de leveranciers voor wiens rekening zij de energie aanvoert, de meterstanden opneemt en de verbruiksgegevens verwerkt.

Op vraag van de eindverbruikers voert Sibelga ook alle werken uit voor aansluiting op het net, waardoor zij uiteindelijk energie kunnen afnemen. Bij deze opdracht houdt Sibelga zich aan absolute onpartijdigheid, opdat de concurrentie optimaal zou kunnen spelen. Per saldo komt dit alle verbruikers ten goede.

Sibelga is het resultaat van de fusie van verschillende intercommunales (Interga, Sibelgas, BEI en BGI). De intercommunale Interfin staat in voor de financiering van Sibelga.

Sibelga is bovendien verbonden aan:

 • de intercommunale Interfin, die onder meer instaat voor de coördinatie van het optreden van de gemeenten binnen de intercommunale Sibelga, de financiering van deze intercommunale en de dienstverlening ten voordele van Sibelga
 • de Intercommunale Vereniging van Regies voor Distributie van Energie (RDE), die voortvloeit uit de vroegere Gemeentelijke Regies voor de verbreiding van energie van Elsene en Sint-Gillis

Activiteiten en diensten

In de praktijk oefent Sibelga de volgende activiteiten uit:

 • elektriciteit en aardgas tot bij de verbruikers brengen via het distributienet
 • meters openen en sluiten
 • werken uitvoeren aan aansluitingen en meters
 • meterstanden opnemen via haar dochtermaatschappij Metrix, de verbruiksgegevens valideren en vervolgens doorgeven aan de energieleverancier van de verbruiker
 • tussenkomen in geval van gasreuk of elektriciteitsstoringen op het net
 • straatverlichting langs de gemeentelijke wegen onderhouden en herstellen
 • advies geven over rationeel energiegebruik (REG) en REG-premies uitreiken, in samenwerking met Leefmilieu Brussel
 • zwakke verbruikers beschermen door de dienstverlening van sociaal leverancier te verzorgen
 • vermogenbegrenzers plaatsen
Instanties die in deze intercommunale vertegenwoordigd zijn

Sibelga is een intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn lid van Sibelga.

De samenstelling van de Raad van Bestuur en het jaarverslag van Sibelga vindt u op de website www.sibelga.be.

In de praktijk:
Voor dringende oproepen belt u +32 (0)800 19 400 bij gasreuk of +32 (0)2 274 40 66 bij elektriciteitsstoringen.
Sibelga:
Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel (maatschappelijke zetel)
Emile Jacqmainlaan 96, 1000 Brussel (onthaalkantoor)
Tel.: +32 (0)2 549 41 00
Fax: +32 (0)2 549 46 61
E-mail: gebruik het contactformulier op de website van Sibelga
Web: www.sibelga.be

De energiedistributienetten tellen in totaal 2.913 km gasleidingen en 6.417 km elektriciteitskabels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(Bron: https://www.sibelga.be/nl/sibelga-group/sibelga-in-cijfers, 13/02/19)