U bent hier: Home / De actoren / De intercommunales / Brulabo

Brulabo

 
De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben zich verenigd in Brulabo (vroeger Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie - BILSB). Deze intercommunale voert uiteenlopende controles uit op de gezondheid en de hygiëne, met name in het kader van de bevoegdheden die aan de gemeenten werden toegekend door de nieuwe gemeentewet.
Taken

De nieuwe gemeentewet heeft de gemeenten bevoegd gemaakt voor het toezicht op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren (nieuwe gemeentewet, gecodificeerd bij het koninklijk besluit van 24 juni 1988, art. 135, 4°).
In het Brussels Gewest wordt deze taak uitgevoerd door Brulabo. Brulabo kan hiervoor bogen op een lange ervaring, aangezien het werd opgericht in 1863 onder impuls van Brussel-Stad.

Activiteiten en diensten

In de praktijk oefent Brulabo de volgende activiteiten uit:

  • analyses op de maaltijden bereid in grootkeukens: scholen, kinderdagverblijven, bejaardentehuizen, enz.
  • controles op de hygiëne in ondernemingen (grootkeukens, horecabedrijven, winkels, markten), samen met de controle van de bewaartemperaturen van de voedingsmiddelen
  • gerichte analyseprogramma's op bepaalde voedingsmiddelen, met als doel na te gaan of de chemische samenstelling voldoet aan de wettelijke eisen. Ook de microbiologische kwaliteit wordt geëvalueerd

Naast de controle op eetwaren houdt Brulabo zich ook bezig met activiteiten zoals:

  • wateranalyses (in het bijzonder in de openbare zwembaden)
  • de identificatie van schadelijke zwammen (bijv. huiszwam) in woningen
  • het opsporen van de legionellabacterie in warmwaterinstallaties (vooral in douches)

Om deze taken uit te voeren, beschikt Brulabo over:

  • een inspectiedienst, die is samengesteld uit beëdigde inspecteurs, die over politiemacht beschikken voor de taken die hen werden toevertrouwd
  • een laboratorium voor chemische analyses
  • een laboratorium voor microbiologische analyses

Brulabo is geaccrediteerd door BELAC (de Belgische accreditatie-instelling) op basis van de ISO-norm 17025.

Instanties die in deze intercommunale vertegenwoordigd zijn

Brulabo voert haar taken uit voor rekening van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De lijst met de mandatarissen van de gemeenten binnen Brulabo en het jaarverslag vindt u op de website www.brulabo.irisnet.be.

Brulabo
Maalbeeklaan 3, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 230 80 01
Fax: +32 (0)2 230 08 38
E-mail: info@brulabo.irisnet.be
Web: www.brulabo.irisnet.be

In de praktijk:

Zwammen in huis? Brulabo helpt u schadelijke zwammen zoals de huiszwam te identificeren.

In 2009 werd 7 % van de gecontroleerde instellingen tijdelijk gesloten.

(Bron: BILSB, jaarverslag 2009)