U bent hier: Home / De actoren / De intercommunales

De intercommunales

Een intercommunale is een publiekrechtelijke rechtspersoon van niet-commerciële aard in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Via Brussel Plaatselijke Besturen bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel oefent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toezicht op de intercommunales uit. Dit toezicht geldt ook voor de filialen van deze intercommunales (artikel 90, tweede lid van de ordonnantie van 5 juli 2018).

Haar activiteiten kunnen zich tot een aantal gemeenten beperken of zelfs het hele Brusselse Gewest bestrijken.

De beschrijvende fiches van elke intercommunale werden verkregen via de gewestelijke portaalsite www.be.brussels © CIBG.

Watersector

Vivaqua cvba* (de vroegere BIWM; in januari 2018 is Hydrobru overgenomen): waterwinning, -productie, -opslag, -behandeling en -verdeling voor de huishoudens.

 
Energiesector

Sibelga * (beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas).

Toezichthoudende overheid van SIBELGA:
volgens het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 oefent het Vlaamse Gewest toezicht uit op deze intercommunale.

Interfin: financieringsintercommunale van de Sibelgagroep.

Intercommunale vereniging van Regies voor Distributie van Energie (R.D.E.): de vereniging werd destijds opgericht om de vroegere Gemeentelijke Regies voor de verbreiding van energie van Elsene en Sint-Gillis te groeperen, maar is vandaag niet langer operationeel. De Intercommunale Vereniging van de RDE's werd niet opgedoekt, omdat ze nog verantwoordelijk is voor de pensioenuitbetaling van haar vroegere personeelsleden.

 

Gezondheid en hygiëne

Brulabo (voordien Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie - BILSB).


Uitvaartsector

Intercommunale voor Teraardebestelling cvba (multiconfessionele begraafplaats van Schaarbeek/Evere)

Intercommunale Coöperatieve Vennootschap voor Crematie (ICVC)  (crematorium van Ukkel)

 
Telecommunicatie en kabeltelevisie

Brutélé *

Toezichthoudende overheid van Brutélé:
volgens het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 oefent het Waalse Gewest toezicht uit op deze intercommunale.


* Het werkgebied van deze intercommunale overschrijdt de gewestgrenzen.

Wettelijke basis  :

- Ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten

- Ordonnantie van 8 mei 2014 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten op 13 februari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales

 - Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales (enkel artikel 8, tweede en derde lid), in de mate dat deze leden van toepassing zijn op een gemeente die zou beslissen een activiteit van gemeentelijk belang voor haar volledige grondgebied toe te vertrouwen aan één enkel gemeentebedrijf, en artikelen 26, 27 en 28, eerste lid).