U bent hier: Home / De actoren / De intercommunales

De intercommunales

Een intercommunale is een vereniging van twee of meer gemeenten, soms zelfs met andere overheidsinstanties of privépartners (zogenaamde gemengde intercommunales). Haar activiteiten kunnen zich tot een aantal gemeenten beperken of zelfs het hele Brusselse Gewest bestrijken. De bedoeling is om een kritische omvang te bereiken die schaalvoordelen mogelijk maakt en investeringen toelaat in kwaliteitsvolle en technologisch geavanceerde diensten.

Een intercommunale kan drie rechtsvormen aannemen:
•    de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), de meest gekozen vorm;
•    de naamloze vennootschap (NV);
•    de vereniging zonder winstoogmerk (VZW).

Ongeacht welke vorm ze aanneemt, blijft een intercommunale altijd tot de overheidssector behoren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oefent toezicht uit op de intercommunales, via Brussel Plaatselijke Besturen (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel).

De beschrijvende fiches van elke intercommunale werden verkregen via de gewestelijke portaalsite www.be.brussels © CIBG.

Watersector

Hydrobru (voordien BIWD) (exclusief operator voor drinkwaterdistributie en het beheer van het rioleringsnet)

Vivaqua cvba* (voordien BIWM) (winning, productie, opslag en behandeling van drinkwater)

 
Energiesector

Brusselse Gasintercommunale (I.B.G.)

Brusselse Elektriciteitsintercommunale (I.B.E.)

Sibelga * (beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas).

Intercommunale vereniging van Regies voor Distributie van Energie (R.D.E.)

Interfin
 

Onderwijs en vorming

Intercommunale Muziekacademie van Sint-Joost-ten-Node/Schaarbeek

Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP)
 

Gezondheid en hygiëne

Brulabo (voordien Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie - BILSB).


Uitvaartsector

Intercommunale voor Teraardebestelling cvba (multiconfessionele begraafplaats van Schaarbeek/Evere)

Intercommunale Coöperatieve Vennootschap voor Crematie (ICVC)  (crematorium van Ukkel)

 
Telecommunicatie en kabeltelevisie

Brutélé * (verbonden met de intercommunale Newico en vertegenwoordigd door operator VOO). 

* Het werkgebied van deze intercommunale overschrijdt de gewestgrenzen.
 

Wettelijke grondslag  :

- Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales

- Ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 
- Ordonnantie van 8 mei 2014 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten op 13 februari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales