U bent hier: Home / De actoren / De gemeentelijke vzw's / De structuur

De structuur

Zoals elke vzw bestaat een gemeentelijke vzw hoofdzakelijk uit een algemene vergadering, waarin alle effectieve leden van de vzw zetelen, en een raad van bestuur.

Wegens de openbare aard van de vzw voorziet de ordonnantie van 5 juli 2018 in een aantal waarborgen van algemeen belang:

  • Binnen de raad van bestuur mogen niet meer dan twee derde van de leden die de gemeente vertegenwoordigen tot hetzelfde geslacht behoren;
  • Minstens een derde van de leden van de raad van bestuur wordt aangewezen door de algemene vergadering op voordracht van de gemeenteraad of van de vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de algemene vergadering.
  • De raad van bestuur mag niet voor meer dan twee derde bestaan uit leden van hetzelfde geslacht.
  • Een vertegenwoordiging van de oppositie in de raad van bestuur wordt gewaarborgd.
  • Bij elke volledige vernieuwing van de gemeenteraad wijst de nieuw geïnstalleerde gemeenteraad de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering aan.
  • Er is ook voorzien in regels om belangenconflicten bij de bestuurders van de vzw te voorkomen.

Ten slotte valt op te merken dat de gemeente in een gemeentelijke vzw samenwerking kan aangaan met elke publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon, voor zover de gemeente over de meerderheid van de stemmen beschikt, op zijn minst in de algemene vergadering.

Meer informatie over de wetgeving voor de Brusselse gemeentelijke vzw's is verkrijgbaar bij de directie Algemene en Juridische Zaken van Brussel Plaatselijke Besturen ( bpb.juridisch@gob.brussels ).