U bent hier: Home / De actoren / De gemeentelijke vzw's / De opdrachten

De opdrachten

De gemeente kan een vzw elke opdracht toevertrouwen die ze van gemeentelijk belang acht, voor zover het niet gaat om een opdracht die behoort tot de bevoegdheden die bij wet specifiek aan de gemeenten toegekend worden, zoals de handhaving van de openbare orde of het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand.

Bovendien kan de gemeente een opdracht van gemeentelijk belang slechts aan een vzw toevertrouwen als ze kan aantonen dat die opdracht efficiënter vervuld zal worden via een vzw dan binnen de diensten van het gemeentebestuur of binnen een autonoom gemeentebedrijf.

Ten slotte is het zo dat wanneer het budget van de gemeentelijke vzw voor meer dan 50% gedekt wordt door gemeentelijke subsidie, de vzw en de gemeente een overeenkomst moeten sluiten die bepaalt welke taken aan de vzw toevertrouwd worden, alsook de middelen die de gemeente aan de vzw ter beschikking stelt en de indicatoren waarmee de verwezenlijking van de taken kan worden geëvalueerd.