U bent hier: Home / De actoren / De Berg van Barmhartigheid

De Berg van Barmhartigheid

De Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel is een openbare financiële instelling die bijna 400 jaar oud is. Ze legt zich toe op leningen tegen onderpand.
In België is lenen tegen onderpand een wettelijk monopolie dat aan de Berg van Barmhartigheid is voorbehouden. Instellingen of particulieren die leningen tegen onderpand toekennen, kunnen daarvoor streng worden gestraft (Strafwetboek art. 306 & 307).

Bijna 15 000 personen hebben momenteel één of meer leningen bij de Berg van Barmhartigheid uitstaan.

 

Wettelijke grondslag

De Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel wordt geregeld door de wet van 30 april 1848 en door een organiek reglement van 19 december 1994 dat door de Gemeenteraad van de Stad Brussel is vastgesteld.


Organen

Het team van de Berg van Barmhartigheid (een dertigtal personen) oefent zijn activiteiten uit onder het gezag van een Raad van bestuur die door de Gemeenteraad is benoemd en waarvan de Burgemeester van de Stad Brussel van rechtswege voorzitter is.


Voogdij

Zijn beslissingen staan onder het toezicht van de Stad Brussel en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de provinciale bevoegdheden ter zake heeft overgenomen.

Artikel 128 van de nieuwe Gemeentewet bepaalt eveneens dat “het college van burgemeester en schepenen toezicht houdt op de Bergen van Barmhartigheid. Te dien einde inspecteert het college die instellingen telkens als het zulks geraden acht; het waakt ervoor dat zij niet afwijken van de wil der schenkers en erflaters en doet verslag aan de gemeenteraad over aan te brengen verbeteringen en over gebleken misbruiken.”

Website van de Berg van Barmhartigheid van Brussel