U bent hier: Home / De actoren

De actoren

De plaatselijke overheden, d.w.z. de gemeenten, de intercommunales, de OCMW’s enz., zijn democratische instellingen en kenmerken zich doordat ze zeer dicht bij de burgers staan.

Wegens hun bevoegdheden spelen de plaatselijke overheden immers een essentiële rol in het leven van de burgers, of het nu gaat om het leveren van een bouwvergunning, de ophaling van huisvuil en grofvuil of het beheer van de gemeentelijke wegen...

 

De 19 gemeenten

Ontdek de 19 Brusselse gemeenten in de vorm van een kaart.

De 19 OCMW's

Ontdek de 19 Brusselse OCMW's in de vorm van een kaart

De autonome gemeentebedrijven

De gemeenten belasten ze met het leveren van een aantal bijzonder nuttige diensten.

De verenigingen Hoofdstuk XII

Deze raadselachtige naam duidt op OCMW-verenigingen die op verschillende gebieden actief zijn! Ontdek ze!

IRIS ziekenhuizen

Ontdek de 5 openbare ziekenhuizen in de vorm van een kaart.

De Politiezones

Ontdek de 6 politizones in de vorm van een kaart.

De intercommunales

Zij bieden belangrijke diensten aan de burgers. Leer er meer over!

De Berg van Barmhartigheid

Ontdek de eerbiedwaardige financiële instelling.

De instellingen belast met het beheer  van de temporaliën van de erediensten

Deze instellingen beheren al wat de temporalia van de verschillende erkende erediensten betreft.

De toezichthoudende overheden

De autonomie van de gemeenten is beperkt met het oog op de naleving van de wetgeving of de inachtneming van het algemeen belang.