U bent hier: Home / 5. Quid voor de handtekening van de Burgemeester of de Voorzitter van de Raad?

5. Quid voor de handtekening van de Burgemeester of de Voorzitter van de Raad?

5. Artikel 3, § 4, van het besluit voorziet in de ondertekening door de gemeentesecretaris van het PV van de vergadering. Quid voor de handtekening van de Burgemeester of de Voorzitter van de Raad? Is er een verschil tussen de PV en het register?

Om de snelheid van het proces te garanderen, is alleen de handtekening van de Secretaris vereist voor het PV. Het PV, dat de beslissingen van het bevoegde orgaan moet bevatten, volstaat om hun bestaan te concretiseren (artikel 108 bis van de NGW), onafhankelijk van de opname van de beslissingen in een register.

In dit verband moet worden opgemerkt dat er enige onduidelijkheid is in de NGW, die in artikel 104, tweede lid, verwijst naar een PV en een "register", door aan te geven dat deze twee documenten worden "bedoeld" in artikel 108 ("Alleen de beslissingen worden opgenomen in de notulen en in het register van de beraadslagingen bedoeld in [artikel 108] ”), terwijl artikel 108 alleen het PV betreft.

Tijdens de crisisperiode is de regel als volgt: alleen het PV moeten verplicht worden opgesteld en kan worden ondertekend door de gemeentesecretaris alleen. Niets belet de Burgemeester echter om dit PV ook te ondertekenen, als de omstandigheden dit toelaten en als hij dat wenst, maar deze eventuele ondertekening van de Burgemeester is geen voorwaarde voor de rechtsgeldigheid van het PV.