U bent hier: Home / 4. Kunt u aangeven wat de gemeentesecretaris telefonisch dient te controleren en hoe?
U bent hier: Home / 4. Kunt u aangeven wat de gemeentesecretaris telefonisch dient te controleren en hoe?

4. Kunt u aangeven wat de gemeentesecretaris telefonisch dient te controleren en hoe?

4. Artikel 3, § 3, van het besluit bepaalt dat wanneer het College wordt gehouden door middel van e-mailuitwisseling, de gemeentesecretaris de authenticiteit van de uitgewisselde e-mails telefonisch moet verifiëren. Kunt u aangeven wat de gemeentesecretaris telefonisch dient te controleren en hoe? Moeten we voor elk punt alle raadsleden bellen die voor dit punt een e-mail hebben gestuurd, om zeker te zijn van de herkomst van de e-mail? En moeten we hetzelfde doen voor de stemmen?

Dit is, zoals het besluit aangeeft, om de authenticiteit van e-mails te verifiëren, dat wil zeggen de identiteit van hun auteur. Met andere woorden, het is aan de gemeentelijk secretaris om de betrokken leden te bellen en hen te vragen mondeling te bevestigen dat ze inderdaad achter het scherm zitten. Deze mondelinge bevestiging is geldig voor de hele sessie. De vermelding van de voltooiing van deze formaliteit door de gemeentesecretaris zal een authentieke handeling zijn, waaraan de bijzondere bewijskracht van het burgerlijk wetboek zal worden gehecht, zodat deze optimale rechtszekerheid zal bieden, ondanks de bijzondere omstandigheden waarin de Gemeenteraad of het College beraadslaagde.